ATHENA OPLEIDING

Je kunt mensen zo inspireren dat ze in de leerstand gaan staan.
Wij geloven dat je met een simpele creatieve aanpak met veel humor je leerdoel sneller kan bereiken.

Hoe pakken wij dit aan?
We slagen er in om mensen in andere beelden, denkbeelden, naar zichzelf en hun omgeving te laten kijken. Zo doen zij een nieuwe leerervaring op. Kern daarbij is dat zij zich praktische vaardigheden eigen maken en niet verdrinken in abstracte modellen.

Onze wijze van werken is laagdrempelig en zorgt ervoor dat mensen een grotere vitaliteit en vertrouwen in zichzelf ontwikkelen.

Athena maakt communicatie en gedrag inzichtelijk met film en training.

De films van Athena dienen ter intensivering van trainingen en opleidingen en zijn voorzien van professionele trainingshandleidingen en werkboeken. Bestemd voor trainers, docenten, mediators, teamleiders, managers, HR directeuren.

Contact
Athena Opleiding
Wieke van Pelt
wieke@athenafilm.nl
06 301 301 98